A kulcsszó - RUGALMASSÁG

Rugalmasság a kulcsszó

Közzététel időpontja: 2017. 06. 22.
Kategóriák: Rugalmasság

A rugalmasságot általában jó dolognak tartjuk, akár a munkamódszerekről, akár a kötések mobilitásáról van szó. Azonban, amikor csatornákról beszélünk, még gyakran előnyben részesítik a merev csöveket és rendszereket. Általában kipróbált és tesztelt megoldásnak tekintik, amely erős ellenállást biztosít a forgalmi nyomással, a földmozgásokkal és a sérülésekkel szemben. A rugalmas csöveket viszont egyáltalán nem tekintik kipróbáltnak, és hajlamosnak tartják a nyomás alatti deformációra. Azonban a földbe fektetett csövekre vonatkozó új tanulmányok eltérő képet mutatnak. A tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy a rugalmasság valójában a műanyag csőrendszerek rejtett erőssége, amint azt Ludo Debever a TEPPFA-tól kifejtette…

A "nagy csatorna vita" rámutat a különböző anyagok lényeges értékeire. Az egyik oldalon vannak a merev rendszerek, mint a beton és a kőagyag, amelyek strukturális szilárdságot és éveken át tartó bizonyított szolgáltatást mutatnak. A másik oldalon vannak a rugalmas rendszerek, mint a PVC-U, a PP és a PE, amelyek az egyszerű beépítést, a szivárgásmentességet és a korrózióállóságot hangsúlyozzák. Bár ezek a tényezők magyarázzák a rugalmas rendszerek népszerűségének folyamatos emelkedését, még mindig vannak kétségek.

MIÉRT?

Egyszerűen azért, mert a rugalmas rendszerek... nos, rugalmasak.

Tény, hogy a rugalmas csövek elgörbülnek - vagy deformálódnak -, amikor a földbe temetik. Az is tény, hogy a merev rendszerek nem deformálódnak. Sokak számára ez azt sugallja, hogy a műanyag egyszerűen nem felel meg a feladatnak - de bizonyíték van az ellenkezőjére.

A TEPPFA független szakemberek által igazolt tanulmánya összehasonlította a hibák előfordulását 1800 km-nyi földbe fektetett - merev és rugalmas - cső esetében. A tanulmány kimutatta, hogy a rugalmas csatornák esetében az átlagos hibaszám 80%-kal alacsonyabb, mint a merev csatornák esetében - hangsúlyozva azt a tényt, hogy a rugalmas csövek jobban alkalmazkodnak a talaj változásaihoz vagy a földben levő akadályokhoz.

Még a meghibásodásokra vonatkozó tanulmány ellenére is úgy tűnik, hogy továbbra is hiányos a tudás arról, hogy a rugalmas csövek miként viselkednek a való életben, és sokan még mindig aggódnak a deformáció és annak a teljesítményre és az élettartamra gyakorolt hatása miatt. Ez arra késztette a TEPPFA-t, hogy további kutatásokat folytasson a földbe fektetett csőrendszerek tervezésére vonatkozóan, azzal az elhatározással, hogy néhány értékes észrevételt tegyen, és így segítsen a csatornatervező mérnököknek megalapozott döntéseket hozni.

A TEPPFA és az Európai Műanyaggyártók Szövetsége (APME) által közösen támogatott kutatás a földbe fektetett csövek eltérő körülmények között való alakváltozását tanulmányozta. A kutatáshoz 315 mm átmérőjű tömör falú csövet választottak, mivel ez egy tipikus csőalkalmazást képviselt, és lehetővé tette egy szélesebb körű nyomás alatti és nem nyomás alatti vizsgálat alkalmazását - beleértve a "gyűrűvizsgálatot" és a belső hidrosztatikai nyomásvizsgálatot. A valóságos betekintés érdekében a csöveket két különböző helyszínen építették be: az egyik helyszín egy domb lábánál homokos és kissé iszapos területen, a másik pedig a tengerpart közelében, agyagos talajban volt, így összehasonlíthatták a szemcsés és a tapadó talajok közötti eltéréseket. Végül a “rossz”-tól a “jó”-ig terjedően különböző ágyazási módszereket alkalmaztak annak felmérése érdekében, hogy milyen hatást gyakorol a beépítés minősége a belapulásra.

A független iparági alkalmazástechnikai szakértők által hitelesített eredmények informatívak voltak. Először is, a 4 éves vizsgálat alatt még ott sem jegyeztek fel hibát vagy stabilitási problémákat, ahol rossz beépítési gyakorlatokat alkalmaztak. Másodszor, a kutatás kimutatta, hogy az alakváltozások a talaj leülepedésével azonos ütemben léptek fel, és miután a maximális értéket elérték, a cső működési élettartama alatt csak kis mértékben fordult elő további alakváltozás. Harmadszor, a fedőréteg mélysége, sőt a forgalmi terhelés szintje sem volt jelentős hatással, míg az alakváltozás meghatározó tényezője nem a cső merevsége, hanem inkább a beépítés minősége volt. Végül, a várható alakváltozás, még a gyenge beépítés mellett is jóval az elfogadott nemzeti szintek alatt volt, ezért mondhatjuk, hogy a rugalmas csöveknél van egy beépített biztonsági tényező.

Ez a kutatás összhangban van más, Európa-szerte, működő csatornákon, végzett hasonló vizsgálatokkal. Például Lars Eric Janson (Műanyag csövek szennyvízcsatornákhoz és csapadékvíz elvezetéshez) kutatása Svédországban azt mutatja, hogy a PE és PVC csöveket jelentős alakváltozásnak lehet kitenni repedés veszélye nélkül. Németországban Hoechst 40 éves PE csöveket vizsgálva megállapította, hogy nem mutatkoznak repedések jelei. Egy még egészen friss TEPPFA-tanulmányban rugalmas csöveket ástak ki Európa-szerte és vizsgáltak, amelyek működésben töltött életkora a 38 évet is elérte, és egyik sem mutatott tulajdonság romlást.

Mindezek a különböző kutatások ugyanarra a következtetésre jutottak – a műanyag csőrendszerek egyedi tulajdonságaik, nem kis mértékben természetes rugalmasságuk révén jobban képesek ellenállni a földmozgásnak. A rugalmasság nemhogy gyengeség lenne, de kulcsfontosságú tényező a műanyag csőrendszerek hosszútávú működőképességében.