15. Mi a teljesítmény-nyilatkozat (TNy) és mi a teljesítmény-állandósági-nyilatkozat (TÁNy)?

Rövid válasz: A teljesítmény állandóságának igazolására a CPR, illetve a 275/2013. (VII. 16.) Kr. szerint is a teljesítmény-nyilatkozat (TNy) szolgál a CPR III. mellékletének előírásai szerint. Teljesítmény állandósági tanúsítvány, a vonatkozó jog szerint, nem létezik.

Többet kíván tudni?

A CPD alapján az egyes termékek szabványaink harmonizálására az Európai Szabványügyi Bizottságnak (CEN) az Európai Bizottság (EB) által kiadott mandátuma (pl.: M/131) a termékcsalád lényeges terméktulajdonságain túl meghatározza a teljesítmény és a teljesítmény állandóságának értékelési rendszerét (AVCP rendszer) is. Az építési termékekre alkalmazható AVCP rendszereket a CPR V. melléklete tartalmazza. (A CPR nem módosította a CPD alapján a CEN-nek kiadott Mandátumokat.)

A CPR V. melléklete szerint végzett teljesítmény állandóság ellenőrzés és értékelés, illetve az e szerint kiadott igazolás a teljesítmény-nyilatkozat (TNy).

Vegyünk egy példát:

Az emberi fogyasztásra szánt vízzel nem érintkező (műanyag) csövek a 4-es AVCP rendszerbe tartoznak. Ez azt jelenti, hogy a gyártó öntanúsítás alapján adja ki a TNy-t, ezzel megadva a termék teljesítményét, és mint a termékért felelős, a TNy-a egyben az általa vállalt folyamatos megfelelőség garanciája is.

Az emberi fogyasztásra szánt vízzel érintkező (műanyag) csövek egészségügyi tulajdonságaira a 2002/359 EK határozat az 1+ AVCP rendszert írja elő. Az 1+ AVCP rendszer elemeit pedig CPR V. melléklete tartalmazza. Ezen rendelkezések értelmében a gyártó az egészségügyi tulajdonságok mérésére, illetve azok állandóságának folyamatos ellenőrzésére harmadik felet köteles bevonni. Ez a harmadik fél a termék folyamatos megfelelősége esetén kiállít egy termék teljesítmény állandósági tanúsítványt a termék gyártója számára. A termék gyártója ezt a teljesítmény állandósági tanúsítványt használja fel a TNy kidolgozásához.

Annyiban sántít a példa, hogy jelenleg az ivóvíz vizsgálatok és határértékek harmonizációja sem készült el, ezért valamennyi európai ország a saját ivóvíz szabályozása szerint jár el.

Idézet a CPR V. mellékletéből:

1. A TELJESÍTMÉNY ÁLLANDÓSÁGÁNAK ÉRTÉKELÉSÉRE ÉS ELLENŐRZÉSÉRE SZOLGÁLÓ RENDSZEREK

A gyártó elkészíti a teljesítménynyilatkozatot, és meghatározza a terméktípust a teljesítményállandóságnak a következő rendszerek szerint elvégzett értékelése és ellenőrzése alapján:

1.1. 1+. rendszer:

a) A gyártó végzi:

i. az üzemi gyártásellenőrzést;

ii. a gyártó üzemben a gyártó által vett minták meghatározott vizsgálati terv szerint történő további vizsgálatát.

b) A bejelentett terméktanúsító szerv az építési termék teljesítményének állandóságára vonatkozó tanúsítvány kiállításáról, korlátozásáról, felfüggesztéséről, illetve visszavonásáról az általa elvégzett alábbi értékelések és ellenőrzések eredménye alapján határoz:

i. az építési termék teljesítményének értékelése vizsgálatok (többek között mintavétel), számítások, táblázatba foglalt értékek vagy a termék leíró dokumentációja alapján;

ii. a gyártó üzem és az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálata;

iii. az üzemi gyártásellenőrzés folytatólagos felügyelete, vizsgálata és értékelése;

iv. a gyártó üzemben vagy a gyártó raktárhelyiségeiben vett minták szúrópróbaszerű vizsgálata a bejelentett terméktanúsító szerv által.

1.5. 4. rendszer

a) A gyártó végzi:

i. az építési termék teljesítményének értékelését vizsgálatok, számítások, táblázatba foglalt értékek vagy a szóban forgó termék leíró dokumentációja alapján;

ii. az üzemi gyártásellenőrzést.

b) A bejelentett szerveknek ebben az esetben nincsen feladatuk.