Küldetés

A MCsSz céljai és feladatai (az alapszabály II. fejezete alapján)

 1. A MCsSz képviseli tagjainak és társult tagjainak szakmai érdekeit és előmozdítja a megegyezést, illetve a kapcsolatok fenntartását közöttük, valamint folyamatosan figyelemmel kíséri mind bel-, mind külföldön a fejlesztés, a termékek, a kereskedelem és a gazdaság irányait és ezek alapján tagjai részére szakmai információkat szolgáltat.
 2. Az MCsSz kezdeményezi, koordinálja és szervezi a tagok és a társult tagok közös személetmódjának kialakítását minden kérdésben, beleértve a tagok és a társult tagok érdekeinek védelmét, különösen:
  • szakmai érdekek képviselete a törvényhozásban (parlamenti bizottságok) ésszerű módon megosztva a munkát a Magyar Vegyipari Szövetséggel. A MCsSz független szervként jelenik meg mindazokban az esetekben, amikor speciális szakmai érdekei védelmet igényelnek.
  • képviseli a szakmai érdekeket egymással szemben álló hatóságként működő szervezetek esetében,
  • a MCsSz szakmai képviseletét ellátja nemzetközi szinten,
  • a MCsSz tagjainak és társult és pártoló tagjainak általános kereskedelmi politikáját, piacvédelmi mechanizmusait koordinálja a versenyjog szabályai alapján,
  • javítja a műanyag csövek használatával kapcsolatos közmegítélést, közvéleményt és kapcsolatot tart a médiával,
  • a kereskedelempolitika koordinációján keresztül a külföldi kereskedelmi kapcsolatok fejlesztése és emellett új kereskedelmi lehetőségek keresése úgy, mint üzleti találkozók szervezése, együttes kiállítások szervezése,
  • az MCsSz egy adatbankot készít elő nyugati és nemzetközi szervezetek információi alapján (szabványok, jogalkotás, rendeletalkotás, irányelvek) és ezeket az adatokat tagjai és társult tagjai számára hozzáférhetővé kívánja tenni.