1. Mit nevezünk építési terméknek?

Rövid Válasz: A CPR. illetve a 275/2013. (VII. 16.) Kr. által meghatározott termékeket nevezzük építési terméknek.

Többet kíván tudni?

A tárgyalt kérdéskör tekintetében azokat a termékeket nevezzük építési terméknek, amelyeket AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 305/2011/EU RENDELETE (2011. március 9.) az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (CPR) annak minősít (a 305/2011/EU rendelet I. fejezet 2. cikk 1. pontja).

A „275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól” jelű és című kormányrendelet is a CPR-ben alkalmazott meghatározásra utal vissza.

Hasznos link(ek):