6. Miért kellett a 275/2013. (VII. 16.) kormányrendelet?

Rövid válasz: Az építési termékeket, mint speciális termékeket az EU önálló jogszabállyal, a CPR-rel szabályozta. Ez az európai hatályú rendelet azonban csak azokra az építési termékekre vonatkozik, amelyek vagy európai harmonizált szabvánnyal (hEN), vagy európai műszaki értékeléssel (ETA) rendelkeznek. Az építési termékek többsége még nem rendelkezik ezekkel a dokumentumokkal, ezért ezeknek a jogi szabályozására nemzeti intézkedésekre volt szükség.

Többet kíván tudni?

Az Európai Unió gazdasági célja az egységes belső piac megteremtése. Erre a célra előbb direktívákat, azaz irányelveket adtak ki (ebben az esetben CPD-t), amelyet minden tagország a saját elképzelései szerint vezethetett be. Egyetlen feltétel volt, hogy a tagországok nem vezethettek be az irányelvvel ellentétes rendelkezéseket. Ez valamilyen mértékben egységesítette a piacot, de továbbra sem volt akadálymentes az építési termékek belső európai forgalma.

Az egységesítés következő fokozata a minden tagországban kötelező érvényű rendelet – törvény – megalkotása, azaz a CPD átalakítása CPR-ré. A CPR bevezetése, változatlan formában, minden EU-s tagország számára kötelező. Ez azt jelentette, hogy a CPD alatt bevezetett eljárásokat meg kellett szüntetni.

Ugyanakkor a tagországok észlelték, hogy a CPR működéséhez szükséges dolgok jelentős része nem áll rendelkezésre. Ki kellett alakítani információs pontokat, kijelölni vizsgáló, tanúsító szervezeteket stb. Ami azonban mindezeknél fontosabb, az a harmonizált szabványok hiánya, jóllehet az egész tanúsítási rendszer, maga a CPR működése is ezek létén alapul.

A tagországok egy része, ahol az önkéntes minőségjel használata (minőségtanúsítás) nem volt bevett módszer, ismét arra kényszerült, hogy saját, nemzeti szabályozást vezessen be. Ezeket az új szabályozásokat a CPR mentén próbálták meg kialakítani. Ezek egyike a magyar példa, a 275/2013. (VII. 16.) Kr.

Hasznos link(ek):