10. Mi a teljesítmény-nyilatkozat alapja?

Rövid válasz: A CPR-ben, illetve a 275/2013. (VII. 16) Kr.-ben meghatározott műszaki dokumentum.

Többet kíván tudni?

Alap értelmezésben az európai szabályozás, a 305/2011 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 305/2011/EU RENDELETE (2011. március 9.) szerint a teljesítmény-nyilatkozat (és a CE jelölés) háttér dokumentuma az ún. harmonizált Európai Szabvány (Harmonised European Norm – hEN). Amennyiben egy adott termékkör nem rendelkezik hEN-nel, de a gyártója/gyártói szükségesnek vélik egy műszaki háttér dokumentum kialakítását, úgy az erre kijelölt és akkreditált szervezetekkel kidolgoztathatnak Európai Műszaki Értékelést (European Technical Assessment – ETA), amely a hEN megjelenéséig helyettesíti azt és feljogosítja az alkalmazóját TNy megszerkesztésére és a termékei CE jelölésére.

A hEN-nel, vagy ETA-val sem rendelkező termékekre, a CPR bevezetésének kötelezettsége miatt a nemzetek különböző jogi megoldásokat vezettek be, amelyekkel nemzeti szinten szabályozzák az építési termékeket.

Magyarországon ezt a szabályozást a 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól jelzetű és című kormányrendelettel oldották meg.

A magyar rendelet 5.§-a határozza meg a teljesítmény igazolásának módját:

5. § (1) Az építési termék – a 7. §-ban felsorolt építési termékek kivételével – az építménybe akkor építhető be, ha termék teljesítményét

a) a harmonizált szabvány által, vagy európai műszaki értékeléssel szabályozott termékek esetében a 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet rendelkezéseinek megfelelően, vagy

b) a termékre vonatkozó harmonizált európai szabvány hiányában a (2) és (3) bekezdés szerinti
teljesítménynyilatkozat igazolja.”

Ha valaki kételkedik az 5. § szerinti magyar szabványok mivoltában, tanulmányozza a Kr. 2§ 15 és 16. szakaszát.

Hasznos link(ek):