11. Mi határozza meg a teljesítmény-nyilatkozat kötelező elemeit?

Rövid válasz: A CPR.

Többet kíván tudni?

A teljesítmény nyilatkozat formátumát, tartalmi elemeit a 305/2011 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 305/2011/EU RENDELETE (2011. március 9.) az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (CPR) III. melléklete határozza meg. A konkrét műszaki tartalom nem lehet más, mint amit az Európai Bizottság (EB) által az Európai Szabványügyi Bizottságnak adott megbízás, az úgynevezett MANDÁTUM tartalmaz. Az EB ezekben a mandátumokban határozza meg az építési termékcsaládok lényeges jellemzőit. A műanyag csövek lényeges műszaki terméktulajdonságait az M/131 mandátum határozza meg.

A hEN-ek, az ETA-k, de még a nemzeti műszaki értékelések sem térhetnek el a mandátumokban meghatározott lényeges jellemzőktől, csak válogatásra van lehetőség (megfelelő indoklás mellett). Ha valamely ország mégis a mandátumtól eltérő lényeges terméktulajdonságot kíván bevezetni, azt el kell fogadtatnia az European Organisation for Technical Assessment-el (EOTA) és miután az ETA csak az Európai Unió Hivatalos Lapjában (Official Journal of the European Union) való közzététellel válik hatályossá, az EB engedélyét is el kell hozzá nyerni. Az említett mandátum címe: M/131: MANDATE M/131 MANDATE TO CEN/CENELEC CONCERNING THE EXECUTION OF STANDARDISATION WORK FOR HARMONIZED STANDARDS ON PIPES, TANKS and ANCILLARIES not in contact with water intended for human consumption

Hasznos link:

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/mandates/index.cfm?fuseaction=select_attachments.download&doc_id=1187

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32011R0305

https://www.eota.eu/en-GB/content/home/2/185/