17. Ki jogosult kiadni a TNy-ot, illetve a TÁNy-t?

Rövid válasz: A TNy-ot a gyártó, bizonyos esetekben az importáló vagy forgalmazó jogosult kiadni. TÁNy nem létezik.

Többet kíván tudni?

Ez a kérdés egy nyilvánvaló félreértésből táplálkozik. A CPR egyértelműen meghatározza, hogy a TNy kiadásáért a gyártó (CPR 11. cikk), illetve bizonyos esetekben az importőr vagy forgalmazó (CPR 13. cikk) a felelős. Meghatározza továbbá azt is (korábbi határozatok segítségével), hogy mely termékcsoportoknak milyen eljárásra és dokumentációkra alapozva lehet és kell kiállítani a TNy-tát. Ezeket az alszabályokat a CPR V. melléklete tartalmazza, pontosan meghatározva a folyamatban résztvevő szervezetek feladatát.

Az importőr felelőssége jelenik meg, ha (CPR 15 cikk): az importőr vagy forgalmazó a saját nevében vagy védjegye alatt hoz forgalomba egy terméket, illetve olyan módon módosít egy már forgalomba hozott építési terméket, ami befolyásolhatja a termék teljesítménynyilatkozatnak való megfelelőségét, az importőrt vagy a forgalmazót e rendelet alkalmazásában gyártónak kell tekinteni, és őt a gyártó 11. cikkben rögzített kötelezettségei terhelik.

Az AVCP 1+ rendszerbe sorolt termékek esetében egy kijelölt és bejelentett terméktanúsító szerv a CPR V. melléklete szerinti tevékenysége alapján az építési termék teljesítményének állandóságára vonatkozó tanúsítványt adhat ki. Úgy gondoljuk, hogy (tévesen) ezt a tanúsítványt nevezik teljesítmény- állandósági-nyilatkozatnak, holott ez a tanúsítvány csak a TELEJSÍTMÉNY-NYILATKOZAT (TNy) alap, vagy egyik alap dokumentuma.

Hasznos link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02011R0305-20140616